İslam'ın Temel Esasları
BRAINTECH
1.1 Varies with device
AHMED HULÛSİ'nin çok değerli "İSLAM", "İSLAM'IN TEMEL ESASLARI", "DİN'İN TEMEL GERÇEKLERİ" ve "ANLADIĞIM İSLAM" eserlerinin android uygulamasıdır.


Bilgi:
Değerli Dostlarım…

Allah’ın bu fakîre fark ettirdiklerine göre…

Bugün çok büyük bir çoğunlukla Kutsal Kitabımız Kur’ânı Kerimi, Allah Rasûlünü ve İslâm Dinini maalesef çok yanlış yorumlamaktayız…

Bu yanlışımızı da, her konuyu birbirinden kopuk olarak ele aldığımız; mevcut doneleri bir sistem içinde, birbirine bağlı olarak incelemediğimiz için farketmemekteyiz!.

Düşünür ile diğer insanlar arasındaki fark da buradadır.

Düşünür için, hiç bir konu kendi başına ele alınmaz!… Mutlaka, o konu, onu çevreleyen konular içinde ve onlarla bağlantılı olarak ve hep birlikte ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.

Tıpkı bir puzzle gibi, her parça kendi yerini bularak sonuçta tek bir resmi ortaya çıkartmalıdır.

Düşünür olmayan içinse, -etiketi ne olursa olsun-, önemli olan; o tek resmi meydana getiren yüzlerce veya binlerce parçayı bir kutunun içinde toplamaktır!. O, sadece elindeki küçük görüntüyle yetinir; ve hatta toplamda açığa çıkan tek resimden bahsedeni tekfir bile edebilir.

Bu arada parçaların birbiriyle uyumsuzca yanyana koyulmasını yanlış bulan sınırlı akıllılar da, resmi suçlar, hiç bir şeye benzemiyor, ne saçma derler, elindeki puzzlı değerlendiremiyenler yüzünden!.

Din iki tür inananına hitap eder…

1.Anlamadan korkuyla sarılıp, kendini kurtarmak isteyen anlayışı sınırlıya…

2.Dini anlıyarak değerlendirmek isteyen düşünen beyin sahiplerine…

Düşünen beyinler, gerek Kurân’ı gerekse Allah Rasulünü geldiği günün şartları içinde değil; zamanüstü olarak evrensel boyutta değerlendirirler; bin yıl sonrasına bile hitap edebilecek şekliyle anlamaya çalışırlar…

Kelimenin şeklinde veya yalnızca geldiği günün kullanım alanında değil; tüm yaşamlarda nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde dururlar..

Gelen âyetin veya söylenen sözün “ruhu”nu anlamaya çalışırlar… Hangi amaçla, neyi neyle, neden değiştirmek için gelmiş o âyet ve söyleniş o söz, bunu araştırırlar…

İşte bu araştırmaları, düşünen beyinleri Kur’ânın “RUHU”na, Rasullüğün “HAKİKAT”ına eriştirir… Bunun sonucu da…

“Allah indinde DİN İSLAM’dır” gerçeğine varmak olur!.

Allah hepimize, İndindeki Din İslam’a ermeyi, kendi kısır değerlendirmelerimizden kurtulmayı nasip etsin.

Ahmed Hulusi very valuable "ISLAM", "BASIC PRINCIPLES OF ISLAM", "BASIC FACTS OF RELIGION" and "I UNDERSTAND ISLAM" is android application works.


Information:
Dear Friends ...

According to this move of God to the poor realize ...

Today, a large majority of our Holy Book, the Quran Kerim, the Messenger of Allah and Islam, unfortunately, have been interpreted very wrong ...

This flaw in our every subject we discussed in isolation from each other; Indications available in a system are interconnected farketmemekt for our views!.

Here is the difference between other people think.

To think, no issue can not be dealt with on its own! ... Surely, those topics, and the issues surrounding it in conjunction with them and should be addressed and should be considered together.

Just like a jigsaw puzzle, each piece ultimately finding their own place should reveal a single image.

For the non-thinkers, whatever-to-tag, which is important; that one part of the image forming hundreds or thousands to gather in a box!. It is only in the hands of content with a small image; and even released a total area Takfir can even mention a single image.

Meanwhile, put the parts together incorrectly incompatible with each other by finding the smartest limited, the official crime, does not look like anything, what they say is ridiculous, because who değerlendiremi in the hands of the puzzle!.

I would appeal to two types of religion believers ...

1.Anl wrapped with fear before, has a limited understanding of who wants to redeem himself ...

Case 2 by instant owners who wish to evaluate brain thinks ...

Thinking brain, requirements as well as the Koran came to the Messenger of Allah is not in the circumstances of the day; zamanüs evaluate as universal dimension; Even after a thousand years to try to understand as it will be able to cater ...

On the day the only use of the word in the form or not; should be understood that all stand on in life ..

Or spoken word from the revelations of the "spirit" to try to understand ... what purpose, what what, why and to change the pronunciation of the revelations that have come to mention it, search it up ...

That research, thinking brains of the Qur'an "SPIRIT" na, Rasullüg the "TRUTH" ... All this results in the final end ina ...

"RELIGION before Allah is Islam" would arrive at the truth!.

God, all of us, sooner index to the religion of Islam, their vicious bestowed get rid of our evaluation.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less