Ehli Sunne vel Cemaat eqidesi
AhliSunnahValCamaah
1.0 Varies with device
Əhli Sünnə vəl Cəmaat əqidəsi , Müəllif:Muhamməd B.Saleh Əl-Useymin

Türkcədən çevirən : İsbarxanlı Ramin , Redaktə edən : Kamal Hüseyin

Mündəricat:

GİRİŞ
XUTBƏTUL-HACƏ
MÜQƏDDİMƏ
ÖN SÖZ
ƏQİDƏMİZ - 1
ƏQİDƏMİZ - 2
ƏQİDƏMİZ - 3
ƏQİDƏMİZ - 4
ALLAHA İMAN
MƏLƏKLƏRƏ İMAN
KİTABLARA İMAN
PEYĞƏMBƏRLƏRƏ İMAN
AXİRƏT GÜNÜNƏ İMAN
QƏZA VƏ QƏDƏRƏ İMAN
BUNLARA İMANIN FAYDALARI

Allahummə! Bütün əməllərimin saleh əməl olmasını və bunları heç kimsə üçün deyil, sadəcə sənin rizan üçün olmasını diləyirəm.Allahummə! Bu kitabı toplayan üçün, oxuyan üçün, dinləyən üçün, yayan üçün və bu kitabın üzərində əziyyəti olan hər bir kəs üçün xeyirli et! Amin!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less