Islamda cox evlilik (subheler)
AhliSunnahValCamaah
1.0 Varies with device
Müəllif: Məhəmməd Əli əs-Sabuni
Tərcümə edən: Niyaməddin Qasımov
Redaktə və hədisləri təhqiq edən: Ramin Həsənov

RƏSULULLAHIN ÇOX ARVADLILIĞI BARƏSINDƏ YARANMIŞ ŞÜBHƏLƏR VƏ BATIL FIKIRLƏRƏ CAVAB!

Mündəricat:

Giriş
Ön söz
Təlim hikmət
Qanunlaşdırma hikməti
İctimai hikmət
Siyasi hikmət
Xanım Xədicə - Allah ondan razı olsun!
Xanım Səvdə - Allah ondan razı olsun!
Xanım Aişə - Allah ondan razı olsun!
Xanım Həfsə (Ömərin qızı) - Allah ondan razı olsun!
Xanım Zeynəb (Xuzeymənin qızı) - Allah ondan razı olsun!
Xanım Zeynəb (Cəhşin qızı) - Allah ondan razı olsun!
Xanım Ummu Sələmə - Allah ondan razı olsun!
Xanım Ummu Həbibə - Allah ondan razı olsun!
Xanım Cuveyriyyə - Allah ondan razı olsun!
Xanım Meymunə - Allah ondan razı olsun!
Son sözAllahummə! Bütün əməllərimin saleh əməl olmasını və bunları heç kimsə üçün deyil, sadəcə sənin rizan üçün olmasını diləyirəm.Allahummə! Bu kitabı toplayan üçün, oxuyan üçün, dinləyən üçün, yayan üçün və bu kitabın üzərində əziyyəti olan hər bir kəs üçün xeyirli et! Amin!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less