Hokmlerin esasi
AhliSunnahValCamaah
1.0 Varies with device
Hökmlərin Əsası - Abdul-Ğani əl-Məqdisi,Tərcüməçi və tərtib: Əlixan Musayev

M Ü N D Ə R İ C A T:

Tərcuməcinin on sozu
Muqəddimə
Əl-Buxarinin tərcumeyi-halı
Muslimin tərcumeyi-halı

BİRİNCİ BOLMƏ: TƏHARƏT

-Birinci fəsil: «Ayaqyoluna daxil olmaq və təmizlənmək»
-İkinci fəsil: «Dişlərin misvakla təmizlənməsi»
-Ucuncu fəsil: «Xuffun uzərinə məshin cəkilməsi»
-Dorduncu fəsil: «Məzi və s haqqında»
-Beşinci fəsil: «Cənabət quslu»
-Altıncı fəsil: «Təyəmmum»
-Yeddinci fəsil: «Heyz»
-Xulasə

İKİNCİ BOLMƏ: NAMAZ

-Birinci fəsil: «Namazın vaxtları»
-İkinci fəsil: «Camaat namazının fəziləti və onun vacib olması»
-Ucuncu fəsil: «Azan»
-Dorduncu fəsil: «Qibləyə tərəf yonəlmək»
-Beşinci fəsil: «Səflər»
-Altıncı fəsil: «İmamlıq»
-Yeddinci fəsil: «Peyğəmbərin (səs) namazı»
-Səkkizinci fəsil: «Ruku və səcdə zamanı olan arxayıncılığın vacibliyi»
-Doqquzuncu fəsil: «Namazda mutaliə»
-Onuncu fəsil: «"Bismilləhir-rahmənir-rahim"i səslə oxumamaq»
-On birinci fəsil: «Səhv səcdəsi»
-On ikinci fəsil: «Namaz qılanın onundən kecmək»
-On ucuncu fəsil: «Umumilik»
-On dorduncu fəsil: «Təşəhhud»
-On beşinci fəsil: «Vitr namazı»
-On altıncı fəsil: «Namazdan sonra oxunan zikrlər»
-On yeddinci fəsil: «Səfərdə iki namazı cəm etmək»
-On səkkizinci fəsil: «Səfərdə namazı qısaltmaq»
-On doqquzuncu fəsil: «Cumə»
-İyirminci fəsil: «İki bayram»
-İyirmi birinci fəsil: «Kusuf namazı»
-İyirmi ikinci fəsil: «İstisqa namazı»
-İyirmi ucuncu fəsil: «Qorxu namazı»
-İyirmi dorduncu fəsil: «Cənazələr»
-Xulasə

UCUNCU BOLMƏ: ZƏKAT

-Fitrə zəkatı
-Xulasə

DORDUNCU BOLMƏ: ORUC

-Birinci fəsil: «Səfərdə tutulan oruc»
-İkinci fəsil: «Ən fəzilətli oruclar»
-Ucuncu fəsil: «Qədr gecəsi»
-Dorduncu fəsil: «Etikaf»
-Xulasə

Bəzi ərəb sozlərinin izahı

Allahummə! Bütün əməllərimin saleh əməl olmasını və bunları heç kimsə üçün deyil, sadəcə sənin rizan üçün olmasını diləyirəm.Allahummə! Bu kitabı toplayan üçün, oxuyan üçün, dinləyən üçün, yayan üçün və bu kitabın üzərində əziyyəti olan hər bir kəs üçün xeyirli et! Amin!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less