Iman ve Kufr
AhliSunnahValCamaah
1.0 Varies with device
Sələf əqidəsinin üsullarına əsasən “İman” və “Küfr” elmi məsələlərinin icmalı

Müəlliflər:
- Muhəmməd ibn Musa Ali Nasr
- Hüseyn ibn Audə əl-Avayişəh
- Əli ibn Həsən əl-Hələbi əl-Əsəri
- Basim ibn Feysal əl-Cəuhəri
- Səlim ibn İdul-Hiləli
- Məşhur ibn Həsən Ali Salman

Mündəricat:

Giriş
Ön söz
Müqəddimə
Birinci nəşrin muqəddiməsi
Mohtərəm şeyx Abduləziz ibn Abdullah Ali Şeyxə
unvanlanmış xitabın mətni
Sələf əqidəsinin usuluna əsasən ” iman” və ” kufr”
elmi məsələlərinin icmalı
İman
Kufr və təkfir
Namazı tərk edənin hokmu
Allahın nazil etdiyi ilə hokm vermək
İslamda dost və duşmən
Murciələr
Xəvariclər
Allah yolunda cihad etmək
Son soz

Allahummə! Bütün əməllərimin saleh əməl olmasını və bunları heç kimsə üçün deyil, sadəcə sənin rizan üçün olmasını diləyirəm.Allahummə! Bu kitabı toplayan üçün, oxuyan üçün, dinləyən üçün, yayan üçün və bu kitabın üzərində əziyyəti olan hər bir kəs üçün xeyirli et! Amin!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less