Uch Sual
AhliSunnahValCamaah
1.0 Varies with device
Tәrcümə və tərtib:Əlixan Musayev
İxtisasçı redaktor:Mübariz Qarayev, Adil Rəcəbov

Bu kitabçada hər kəsi dünyadan köçdükdən sonra göz-ləyəcək bəzi hadisələrə toxunulur və ilkin olaraq veriləcək üç sual barəsində bəhs edilir.


MÜNDƏRİCAT:

GİRİŞ
ÖN SÖZ
MÜƏLLİFİN SÖZÜ
RƏBBİN KİMDİR?
DİNİN NƏDİR?
PEYĞƏMBƏRİN KİMDİR?
SON SÖZ

Allahummə! Bütün əməllərimin saleh əməl olmasını və bunları heç kimsə üçün deyil, sadəcə sənin rizan üçün olmasını diləyirəm.Allahummə! Bu kitabı toplayan üçün, oxuyan üçün, dinləyən üçün, yayan üçün və bu kitabın üzərində əziyyəti olan hər bir kəs üçün xeyirli et! Amin!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less