Reshidi xelifeler
AhliSunnahValCamaah
1.0 Varies with device
Tərcümə və tərtib edən: Əlixan Musayev

MÜNDƏRİCAT:

Giriş
Müqəddimə
I xəlifə: Əbu Bəkr əs-Siddiq (radıyallahu anhu)
Əbu Bəkrin fəzilətinə dair ayə və hədislər
II xəlifə: Ömər ibnu-l-Xəttab (radıyallahu anhu)
Ömərin fəzilətinə dair ayə və hədislər
III xəlifə: Osman bin Əffan (radıyallahu anhu)
Osmanın fəzilətinə dair ayə və hədislər
IV xəlifə: Əli bin Əbu Talib (radıyallahu anhu)
Əlinin fəzilətinə dair ayə və hədislər
V xəlifə: həsən bin Əli (radıyallahu anhu)
Həsənin fəzilətinə dair ayə və hədislər
Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alə alihi və səlləm) bu xəlifələrlə olan qohumluq əlaqələri
Dahi şairlərin şe’rlərindən
Son söz
Bəzi sözlərin izahı
Kitabçada istifadə olunan ədəbiyyat

Allahummə! Bütün əməllərimin saleh əməl olmasını və bunları heç kimsə üçün deyil, sadəcə sənin rizan üçün olmasını diləyirəm.Allahummə! Bu kitabı toplayan üçün, oxuyan üçün, dinləyən üçün, yayan üçün və bu kitabın üzərində əziyyəti olan hər bir kəs üçün xeyirli et! Amin!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less