Dua ve Zikir
Ahmed Hulusi digital
3.2 Varies with device
Beyninizdeki olağanüstü kuvvetten haberiniz var mı? Beynin YÖNLENDİRİLMİŞ MİKRODALGA üretme tekniği DUA! Beynin, KUVVET, BECERİ ve EK KAPASİTE kazanma tekniği ZİKİR... Kur'ân ve Hadislere dayanan DUA ve ZİKİR örnekleri, özel zikir formülleri... ZİKİR niçin Arapça orijinali ile yapılmak zorundadır? ZİKİR çeken deli mi olur? Niçin KİŞİYE ÖZEL ZİKİR? DUA VE ZİKRİN kaderle bağlantısı...

Gökte ve ötende sandığın TANRI'nı terket; sonsuz - sınırsız ALLÂH'a yönel; O'nun, her noktada ve zerrede mevcut olduğunu farket; ve O'nu GÖNLÜNDE bulmaya çalış!.. Sonra iste O'ndan, ne istersen!.. Eşini, işini, aşını; ister mevlânı, ister şifanı!

Bil ki, seni, her isteğine ve her arzuna kavuşturacak tek şey DUA ve ZİKİR'dir. Bil ki dostum; her zerrede tüm özellikleriyle mevcut olan ve kendinden gayrının varlığı asla söz konusu olmayan ALLÂH, SENDEN SANA İCABET EDECEKTİR!..

SEN, bilesin ki, yeryüzünde "HALİFE"SİN! HALİFE olarak sana, gönlüne, BEYNİNE bahşedilmiş yüce güçlerden haberin var mı? DUA ile ZİKİR ile, o muhteşem BEYNİN ile, kendindeki mekanizmayı harekete geçirebileceğinden haberin var mı?.. "EN GÜÇLÜ SİLAH" olarak sana bağışlanmış DUA mekanizmasını biliyor musun?

Fakir, garîp, nice kişiler DUA ve ZİKİR ile nice ZALİM SULTANLARI helâk ettiler!. Nice yoksullar, büyük zenginliklere hep DUA ve ZİKİR ile eriştiler!.. Nice, dertli, sıkıntılı, hastalıklı, ezâ, çile çekenler, hep kurtuluşu, selâmeti DUA ve ZİKİR'de buldular!..

SENDE, dünyanın en güçlü silahı olan DUA ve ZİKİR cihazı mevcuttur. BEYNİNDEKİ, GÖNLÜNDEKİ bu en güçlü silahı kullanmasını öğrenerek; bu yaşadığın dünyanın ve ölüm ötesi yaşamın tüm güzelliklerine erişebilirsin!..

Ya da, DUA ve ZİKİR mekanizmasını kullanmaz, paslandırıp, bir kenara terk edersin, ki bunun cezasını da sonsuza dek çekersin!.. Sana, karşılıksız, bedava verilmiş bir mekanizmadır bu! Hibedir! DUA ve ZİKİR için kimseye muhtaç değilsin ve kimseyi aracı koymak zorunda da değilsin!

İster, bu kitaptan yararlan; ister gönlünden geldiği gibi yönel! Ama kesinlikle, kendindeki, bu dünyanın en kıymetli cihazı olan DUA ve ZİKİR cihazını kullanmasını öğren.

Göreceksin dünyan nasıl güzelleşecek.

http://www.ahmedhulusi.org/tr/kitap/dua-ve-zikir

Do you have any news from the extraordinary strength of your brain? GUIDED MICROWAVE technique of producing brain PRAYER! Brain, FORCE, skills and techniques to gain additional capacity based on the Qur'an and the Hadith PRAYER chant ... and chant samples, special dhikr dhikr formulas ... why it must be made with the original Arabic? Dhikr would be crazy suffering? Why PERSONALISED chant? PRAYER AND REMEMBRANCE link the fate ...

God in heaven and leaving the polls in singing; forever - unlimited towards God; His every point and realized that the particles present; and he tried to find in the hearts! .. Then ask Him what you want! .. his wife, his job, vaccine; Want to Mevlana, whether the healing!

Know that you, too, will bring to each and every request and desire of glorifying PRAYER is one thing. Know that man; The presence of existing informal and self all the features in each particle was never mentioned God heeds SENDEN SANA WILL ..

YOU even get on earth, "Caliph" SIN! Caliph as you, tastes, brain Did you know there are endowed with supreme power? With dhikr and prayer, then with magnificent brains, there's news on the mechanism of action may have self? .. "Most powerful weapon" as you know you donated the DUA mechanism?

Poor, awkward, with nice people and nice cruel Sultan of prayer and chant were destroyed !. Nice poor, have access to all the great wealth of prayer and chant! .. Nice, troubled, distressed, diseased, prayer, suffering and suffering, salvation always, they found salvation and of glorifying the PRAYER ..

SENT is the world's most powerful weapon of prayer and dhikr device is available. The brain, learning to use the most powerful weapon in the hearts; the world you can access all the beauty of this experience beyond life and death! ..

Or, do not use prayer and dhikr mechanism paslandırıp, you leave aside, that's fine as you pull it forever! .. You, gratuitous, given that a mechanism for free! Grant is! You do not need anyone to pray and chant and one should not have to put the car!

Whether you benefit from this book; whether it comes from the heart as directed! But certainly, self, the DUA is the most precious instrument of this world and learn to use the device dhikr.

You'll see how the world gets better.

The http://www.ahmedhulusi.org/tr/kitap/dua-ve-zik

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less