Elmalılı Tefsiri
AkademiSoft
1.0 Varies with device
Merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili -Elmalılı Tefsiri-

Tefsir Özellikleri:
1- Kur'an-ı Kerim'in sonsuz nuruna işaret edilmiş, tercemelerin mahiyeti, tesfir ve te'vilin farkı gösterilmiştir.
2- Ayet-i kerimlerin tefsirleri sadelik içinde yapılmış, ayetlerin esbab-ı nüzulü yazılmış, aralarındaki münasebet mükemmel bir şekilde gösterilmiştir.
3- Bu eserde, Müslümanlara fazilet ve terraki yolları gösterilmiş, müsteşriklerin İslam hakkındaki hezeyanlarına ilmi cevaplar verilmiştir.
4- Bu tefsiri hazırlarken birçok tefsirin yanındaki en ziyade Fahreddin Razı, Ebu Hayyan, Kazı Beyzavi ve Ebbussuud tefsirlerinden faydanılmıştır.
------------
Program özellikleri
*Eser kitap modunda hazırlanmış olup sonraki metinler sayfa sayfa geçişle gelmektedir.
*Arama modülü vardır.
*Son kalınan yere Ayraç ekleyebilirsiniz"
*Metinleri seçerek paylaşabilirsiniz
*sayfa içerisinde kelime arayıp bulunan kelimeyi renkli bir biçimde görebilirsiniz
*Okuma ekranının arkaplanını ve yazı fontunun rengini ve font stilini değiştirebilirsiniz.
*Programda çimdik hareketiyle yazıları büyütüp küçültebilirsiniz.

The late Yusuf Ali Hamdi Yazyr Hak-Elmalılı Interpretation of Religious Language of the Qur'an-

Tafsir Features:
1 - Setup the eternal light of the Holy Quran has been indicated, preferably, description of nature, and tawil TESF shown the difference.
2 - interpretations of Qur'anic verses made in simplicity, causes should-i-revelation of verses written, the relationship between them is shown in a perfect way.
3 - In this work, the Muslims have shown the road of virtue and terrace, Orientalists of the scientific answers are given to delusions about Islam.
4 - many commentaries in preparing this commentary rather than the next most Fahreddin Agree, Abu Hayyan, the excavation was faydanılacak of Beyzav and Ebbussuud commentary.
------------
Program features
* Author book has been prepared in mode transition comes next text page by page.
* Search module has.
* Last thick you can add braces to the ground "
* You can share the text by selecting
* Sought words words found in the page you can see the colorful way
* Reading and writing of the screen background color and font style can change the font.
* The program can zoom in and pinch his writings.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less