Fıkıh Ansiklopedisi
AkademiSoft
1.2 Varies with device
Program içerisinde günümüz güncel konularını içeren yüzlerce fıkhi mesele mevcuttur. İnsanın aklına gelen fıkhi bir konunun cevabını bulması bazen günler almaktadır. Zira o konunun nerede geçtiğini kişi bazen bilememekle birlikte bazen ne aradığını dahi bilemeyebiliyor. Bazen de aradığı bilgiyi bulsa bile kaynaklar mevcut olmayabiliyor. İşte elinizdeki bu programda yüzlerce mes'ele, kaynakları ile birlikte verilmekte olup program içerisinde bulunan ileri derece hızlı arama modülü ile Aradığınız meselenin "tek kelimesini " yazarak konuya saliseler içerisinde ulaşabileceksiniz. Kur'an Sünnet, icma ı ümmet ve Kıyas-ı fukâha ya göre Yanlış olduğunu düşündüğünüz bilgileri bize bildirirseniz gerekli düzenleme/değişiklikleri yaparız.

Çalışmak ve gayret bizden Tevfik Allah azze ve celledendir...
---------
*Program içerisinde Hanefi fıkhına göre ele alınan yüzlerce fikhi hüküm izahatlarıyla mevcuttur.
*Program içerisindeki İleri seviyedeki arama modülü ile saliseler içerisinde onlarca sonucu görebileceksiniz.
*Paylaş ve kopyalama seçenekleri ile programdan veri alarak cihazınızda kullanabileceksiniz.
*Konulara Kategori halinde erişerek aradığınız konuyu hemen bulabileceksiniz.
*Son Kalınan özelliği ile son kaldığınız yere tekrar dönebilirsiniz
*Font büyütme/Küçültme özelliği ile yazı boyutunu ayarlayabileceksiniz.
----------
keywords: fıkıh, fıkhi meseleler, fıkıh ansiklopedisi, hanefi fıkhı

Hundreds of jurisprudence in the current issues of today's program is available issues. Finding the answer comes to mind is a matter of jurisprudence sometimes it takes days. Because people sometimes do not know even now that he issue where sometimes, but do not know what you're doing. Sometimes it can also be searched by available resources, even if you find information. Here the problem is based on hundreds of these programs on your hands, you are looking matters quickly with advanced search module is provided with the resources available in the program "a single word" in writing the issue will reach fractions of a second. Quran Sunnah, ijma and Comparative i nation-i fuqaha According let us know if you think it's wrong information necessary adjustments / changes are made.

Tevfik work and effort we are of God and Celle azz ...
---------
* Program in terms hundreds of Hanafi Fiqh jurisprudence has dealt with according to the explanation.
* Program in which you will see results in tens of milliseconds with the advanced search module.
* Share and be able to use your device by copying data from the program options.
* The subject if you are looking for accessing Category Theme You'll find it immediately.
* Last bold feature, you can return to where you left off last with
* Font enlargement / reduction feature, you can adjust the font size.
----------
Keywords: canon law, fiqh issues, Fiqh encyclopedia, hanefi fiqh

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less