Şafii Fıkhı Minhac
AkademiSoft
1.0 Varies with device
"Minhâcü't-Talibin" adlı eser, İmam Şafiî'nin mezhebine göre hazırlanmış, ibadet ve muamelat hükümlerini ihtiva eden kısa fakat kapsamlı bir kitaptır. Eser, Ebu Zekeriyyâ Yahya bin Şeref bin Mürî en- Nevevî (631-676 H/1233-1277 M.) -ALLAH rahmet eylesin- tarafından hazırlanmıştır.

keywords: şafii fıkhı, şafiler, şafi ilmihali, minhac, fıkıh, gayet

"Minhâcü't-Talib" in his book, Imam Şafiî'n prepared according to denomination, containing a short but comprehensive book of worship and transactions provisions. Work, Honorary thousand Muria Yahya bin Abu Zachariah in- Nawawi (631-676 H / 1233-1277 AD) has been prepared by Allaah have mercy eylesin-.

Keywords: jurisprudence Safi, Safi, Bare the Catechism, minhac, jurisprudence, fine

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less