Kütüb-ü Sitte
Alfa BC Soft
4 Varies with device
Kütüb-i sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir:

Sahih-i Buhari (صحيح البخاري)
Sahih-i Müslim (صحيح مسلم)
Sünen-i Nesai (النسائي سُنن)
Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي)
Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود)
Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة)

Prof. Dr. İbrahim Canan hocamızın kıymetli açıklamalarıyla binlerce hadisi şerifi mobil cihazınıza getiriyoruz.

Amacımız: Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz'in insanlığa ışık tutan sözlerini insanlara ulaştırmak ve anlaşılır kılmak.

Bu uygulamayı herşeyin hızlı yaşandığı şu zamanda durup da uzun uzun hadis külliyatı okumaya zaman ayıramayan insanlar için geliştirdik.

Kaçımız bir konuda sıkıştığımızda "Acaba Efendimiz (sav) bize bu konuda ne diyor?" diyebilecek kadar gafletten uzak? Oysa her boş anımızı bir hadisi-i şerif ile doldurabilirsek hadis dağarcığımız çok kısa bir süre içinde zengileşebilir.

Biz de bu sebeple bu uygulamada her açılışta rastgele bir hadis göstererek hadis deryasından damla damla faydalanabilmeyi murad ettik. Her boş anınızda yalnızca bu uygulamayı açarak Efendimize (Efendiler Efendisine) kulak verin, bakın ne diyor?

DİKKAT: Allah rızası için her hadisin açıklamasını da okuyun. Sureti haktan görünen, dindar ve ulema kisvesine bürünen binlerce fasık "Kur'an bize yeter" diyerek dinin yaşanan ve yaşayan kısmını hayatımızdan çıkarmak istemektedir. Hadislere laf atmakla başlayan, onları tümden inkar etmeyle devam eden ve en son Kur'an-ı Kerimi de kafasına göre yorumlamayı tavsiye etmeye varan bu küfür düşüncesine karşı donanımlı olmak zorundayız.

Birinci vazife; hadis okumalı ve öğrenmeliyiz. Bu uygulamayı bunun için hazırladık.
İkincisi; hadislerin detayına vakıf olmalı, ne zaman söylenmiş, hangi durumda söylenmiş, sıhhati nedir, nasıl anlaşılmalı.
Bunun için uygulamamızda çok kıymetli hadis üstadı Prof. Dr. İbrahim Canan hocamızın açıklamalarına yer verdik.
Üçüncüsü ise tabii ki bu hadislerden öğrendiklerimizi hayatımıza geçirmek. Rabbim hepimize hayırlı ilim nasip eylesin ve ilmiyle amel edenlerden eylesin. Amin

Qutb-i in situ (Arabic: الكتب الستة, Persian: صحاح سته), which means six books. Ahl-i Hadith is considered to be the most robust sources by circumcision:

    Sahih Bukhari (صحيح البخاري)
    Sahih Muslim (صحيح مسلم)
    Sunan NESA (النسائي سنن)
    Sunan Tirmidhi (سنن الترمذي)
    Sunan Abu Dawud (سنن أبو داوود)
    Sunan Ibn Majah (سنن ابن ماجة)

Prof. Dr. Ibrahim Canan thousands of hadith of our professors bring to your mobile device with valuable statement.

Our goal: Muhammad Mustafa Muhammad sallallahu alayhi and blessings of humanity sheds light on the words to convey to the people and to make it understandable.

We have developed this application that is experiencing fast everything that stood in a long time for people who can not take the time to read the hadith corpus.

When How many of us stuck in a matter of "I wonder if our Prophet (saas) tells us what about it?" enough to say away from the vanities? However, we can fill every spare moment of our vocabulary with a hadith-i sheriff may zengileş our tradition in a very short period of time.

We are therefore in this application, showing each time a random hadith hadith to be able to benefit from the ocean drop by drop we've intended. Our Lord simply by opening the application every spare moment in your (master to master) gives the ear, see what he says?

NOTE: Be sure to read the description of each tradition for God's sake. By appearing from the right to assume the guise of religious scholars and thousands of miscreants "Quran is enough for us," he experienced the religious and wants to remove part of living our lives. He began to throw words to the hadith entirely disbelieve them continue with that and the last Holy Koran also up to advise on the interpretation we have to be equipped according to head against the blasphemy thoughts.

The first task; We should read and know the hadith. This application have prepared for it.
Secondly; the hadith must be familiar with the details, it said when, which said the case, what is authenticity, how to understand.
This application has a very valuable tradition to master Prof. Dr. We gave Ibrahim Canan place the description of our teachers.
The third, of course, spend our lives what we learned from this hadith. Lord, grant us a good knowledge of her soul and her soul with the knowledge that deeds. Amine

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less