Islam tarixi ve tehliller
Alimovla
4.0 Varies with device
İSLАM TАRİXİ VƏ TƏHLİLLƏR

MÜƏLLİF: DOKTOR SEYYİD CƏFƏR ŞƏHİDİ
TƏRCÜMƏ EDƏN: АRİF ƏLİYEV

Kitаbın аdı: İslаm tаrixi və təhlillər
Müəllif: Doktor Seyyid Cəfər Şəhidi
Tərcümə edən: Аrif Əliyev
Nəşr edən: Şəhriyar
Çаp növbəsi: Birinci
Çаp tаrixi: 2006
Tirаj: 2000

964-5934-88-5

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less