Pishaver Geceleri 2
Alimovla
4.0 Varies with device
PİŞAVƏR GECƏLƏRİ

II

SEYİD MƏHƏMMƏD MUSƏVİ ŞİRAZİ SULTAN-VAİZİN

Kitabın adı: Pişavər gecələri
Müəllif: Seyid Məhəmməd Musəvi Şirazi
Tərcümə edən: Beytul-Hikmət TM
Naşir: Şəhriyar
Çap tarixi: 2006
Çap növbəsi: Birinci
Tiraj: 3000
İSBN 964-5934-92-3

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less