Quranda dunyashunasliq
Alimovla
4.0 Varies with device
A b d u l l a N ə s r i,

«Quranda Dunyaşünaslığın əsasları».

Tərcümə edən: Nəsib Göyüşov

Redaktor: Mais Ağaverdiyev

Kitabda «Dünyanın yaranışı, gözəllikləri», «Varlıq aləminin ümumi xüsusiyyətləri», «Allahın varlıq aləmi ilə əlaqəsi», «Varlıq aləminin mərtəbələri», «Varlıq aləmindəki özəl məxluqlar», «Ruh aləmi», «Mələklər», «Cin və şeytan» və s. mövzularda geniş və maraqlı materiallar verilmişdir.

© «Qələm», 2003

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less