ספירת העומר
Shai Alkoby
3.10 Varies with device
##### עודכנו הזמנים לשנת התשע"ו #####

אפליקציה לספירת העומר הכוללת:
- 5 נוסחים מלאים: ספרד, אשכנז, עדות המזרח ותימן שאמי/בלאדי.
- התראות יומיות לפי זמני היום או בהתאמה אישית.
- הלכות העומר: גאנצפריד, מקור חיים וילקוט יוסף.
- לוח מעקב יומי.
- זמני היום לפי איזורים בארץ.
- Widget.
- הגדרות נוחות.
- למנצח בצורת המנורה, כולל הדגשות של המילה היומית והאות היומית.

והכל באפליקציה אחת נוחה, חינמית וללא פרסומות.

##### Updated for nine years ##### times

Omer app includes:
 - 5 full versions: Spain, Ashkenazic, Sephardic and Yemenite Shami / Baladi.
 - Daily Alerts by time of day or custom.
 - Laws Omer: Ganzfreid, source of life and backpack Joseph.
 - Daily monitoring board.
 - Times of the day by regions in the country.
 - Widget.
 - Comfortable settings.
 - The winner in the form of light, including daily highlights and a signal word daily.

All in one convenient app, free and without advertising.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less