Alpha Kids -Sách nói thiếu nhi
Alpha Books
02.04.2014 3.3mb
AlphaKids - Sách nói thiếu nhi. Sản phẩm hợp tác giữa nhà sách Alphabooks và Yotel Corp

- Alpha Kids là dòng sách thiếu nhi bản quyền thiên về giáo dục tư duy, nhân cách và đạo đức, do Alpha Books sáng lập từ năm 2010.

- Ngoài việc chuyển ngữ và xuất bản các ấn phẩm tư duy giáo dục, kỹ năng sống đẹp của các NXB danh tiếng thế giới như Free Spirit, Houghton Mifflin, Harper Child, Nathan … Alpha Kids còn nghiên cứu, biên soạn những ấn phẩm hoàn toàn của người Việt, dành cho người Việt, vì người Việt như: thẻ học thông minh, bộ đồng dao,…

- Bắt nhịp với sự phát triển công nghệ và xu hướng đọc sách mới, Alpha Books tiếp tục triển khai ứng dụng Alpha Kids – sách nói thiếu nhi. Với hình ảnh đẹp, sinh động, giọng đọc truyền cảm, ứng dụng Alpha Kids sẽ trở thành món quà tinh thần không thể thiếu cho tâm hồn thiếu nhi Việt.

AlphaKids - Children's Books said. Product cooperation between Alphabooks bookstores and Yotel Corp.

- Alpha Kids is a series of children's books copyrighted thinking in favor of education, personality and morals, by Alpha Books founder since 2010.

- In addition to translating and publishing thinking educational publications, beautiful life skills of world-renowned publishers such as Free Spirit, Houghton Mifflin, Harper Child, Nathan ... Alpha Kids also research and compile publications Full of Vietnam, for the Vietnamese, because the Vietnamese like to learn smart card, the rhymes, ...
 
- Getting pace with technological developments and trends in new books, Alpha Books continues to deploy applications Alpha Kids - children's books. With beautiful images, vivid, expressive voice, Alpha Kids app will become spiritual gift is indispensable for Vietnamese Children's soul.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less