תפילת הדרך
Androcalc
1.04 Varies with device
תפילת הדרך
תפילת הדרך לטיסה
תפילת הדרך באנגלית - The Traveler’s Prayer

תפילת הדרך היא תפילה יהודית הנאמרת בעת יציאתו של האדם לדרך, ועיקר עניינה הוא, בקשת האדם מאלוהים שישמור עליו מן הסכנות האורבות לו בדרכו.

תפילת הדרך נתקנה מפני שכאשר אדם יוצא מביתו או ממקום יישוב הוא מתרחק מחברת בני אדם ונחשף לסכנות היכולות לפגוע בו, ובמקום מרוחק אף לא יימצאו אנשים שיוכלו לעזור לו. מפני כך נאמרת תפילה זו בלשון רבים- האדם משתף עצמו עם הרבים שאינם איתו ועל ידי כך יינצל.

הלכת תפילת הדרך:
את תפילת הדרך יש לומר מיד לאחר שמתרחקים מן העיר ארבעה קילומטרים. בדרך קצרה יותר אין אומרים תפילת הדרך.
הנוסע בדרך שיש בה סכנה, יאמר תפילת הדרך גם אם הדרך קצרה מארבעה קילומטר.
הנוסע כמה נסיעות ביום, יאמר את תפילת הדרך בנסיעה הראשונה ויתכוון לכל הנסיעות של היום. אם שינה את תכניותיו, והוסיף נסיעות שלא חשב עליהן, יחזור ויאמר את תפילת הדרך.

תפילה זו תוקנה בתקופת התלמוד על ידי רב חסדא:
"אמר רב חסדא כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך" (תלמוד בבלי, ברכות, דף כ"ט עמ' ב').

Tefilat Haderech -Traveler's Prayer

Created by Androcalc
More free android applications on www.androcalc.com

Prayer
Prayer flight
Prayer in English - The Traveler's Prayer

Prayer is a Jewish prayer recited at the time of departure of the man off, and the main concerns, request the person God would keep him from the dangers associated with a path.

Prayer will fix because when a person leaves his home or place of locality is moving away from people and exposed to dangers can hurt him, and in a remote place not even found people who could help him. Because this prayer that is recited in the plural - man sharing himself with the many who are with him and thus be saved.

Planets Prayer:
The Prayer should be said immediately after you move away from the city four miles. Shorter route Prayer is not recited.
Traveler in a way that danger, said Prayer is also a short road four miles.
Some passenger trips a day, said the Prayer first trip and will mean each day's travel. If he changed his plans, adding he had thought of travel, he assured the Prayer.

Prayer is fixed by the Talmudic period Chisda:
"Said Chisda all gets underway should pray the prayer of the way" (Babylonian Talmud, Berachot, page Kaf-Tet p B).

 Tefilat Haderech-Traveler's Prayer

Created by Androcalc
More free android applications on www.androcalc.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less