Kütüb-i Sitte - Sahih Hadisler
Andromeda Yazılım
1.0 Varies with device
Kütüb-i Sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), Altı Kitap anlamına gelen, Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir

Hazreti Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini toplayan meşhur eserlerden altısının toplamına verilen bir isimdir. Kütüb i Sitte diye anılan bu büyük ve çok değerli eserler İslam dininin en büyük kaynaklarındandır. İslam alimleri bu büyük eser için Kuran ı Kerimden sonra en büyük kitaptır demişlerdir. Lakin burada önemli bir nokta vardır ki bu söz Kuran ı Kerimle Kütüb i Sitteyi karşılaştırmak için değil, Kütüb i Sittenin büyüklüğüne vurgu yapmak için söylenmiştir.

1. Buhârî (ö. 256/869).
2. Müslim (ö. 216/831)’in el-Câmi’u’s-Sahih’i.
3. Ebû Dâvûd (ö. 275/888)
4. Nesâî (ö. 303/915)
5. Tirmizî (ö. 279/892)
6. İbn Mâce (V. 273/886)’ nin es-Sünen’leri. (A.G.)

Qutb-i Sitte (Arabic: الكتب الستة Persian: صحاح سته), meaning six books, is regarded as the most stable source of hadith by the Ahl al-Sunnah

Reaping the hadith the Prophet of the Lord is a name given to a total of six of the famous works. Kütübü i Sitte referred to this great and valuable works of one of the largest sources of Islam. Islamic scholars is the largest book after the Quran Quran for this great work, they said. But there is an important point to mention here that the Quran Quran not to compare with Kütübü i Sitte, it is said to stress the magnitude Kütübü i Sitter.

1. Bukhari (d. 256/869).
2. Muslim (d. 216/831) in al-Câmi'u's-Sahih.
3. Abu Dawud (d. 275/888)
4. Nasai (d. 303/915)
5. Tirmidhi (d. 279/892)
6. Ibn Majah (273/886 V) 's al-Sunan of. (NETWORK.)

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less