Jamak Dan Qasar
barakahmukminapp
1.0 Varies with device
Solat lima waktu adalah tiang agama dan tidak boleh ditinggalkan walaupun semasa bermusafir. Aplikasi jamak dan qasar membantu anda mempelajari serta menunaikan tanggungjawab muslimin ini dimana sahaja anda berada dan sedia digunakan pada waktu ketika ianya diperlukan. Kini anda boleh pergi kemana jua dengan cukup syarat untuk menunaikan solat dimana sahaja anda berpijak.

The five daily prayers are the pillar of religion and can not be abandoned even while traveling. Applications plural and Qasr help you learn and fulfill this responsibility Muslims wherever you are and ready for use at a time when it is needed. Now, you can go anywhere with sufficient conditions for prayers wherever you stand.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less