תניא - ספר התניא הקדוש
Jewish apps
1.0 Varies with device
הספר סוקר את נפש האדם ומנתח את תהליכיה שיובילו לעבודת השם, תוך מתן כלים להתגבר על הקשיים
סגולות רבות יוחסו ללימוד התניא על ידי אדמו"רי חב"ד ושאר גדולי ישראל; אמונה בה', מניעת מחשבות זרות והרהורי כפירה, אהבת ה' ויראתו, קטורת לכל המגפות הרוחניות, שפע ברכה והצלחה, ואף הצלה וישועה.

אף על החזקת הספר נאמרו מעלות רבות. ר' משולם זוסיא מאניפולי ור' לוי יצחק מברדיטשוב, נהגו לשאת עימם את הספר כל הזמן. אדמו"רי חב"ד הורו לקחתו בעת נסיעה כסגולה לשמירה והצלה. גדולי החסידים היו לומדים ביום הזיכרון לקרוביהם (יארצייט) את פרקי התניא המתחילים באותיות של שם הנפטר, כמו שנוהגים בפסוקי תהילים ופרקי משניות

The book focuses on the human mind and analyzes the process that will lead worship, while providing tools to overcome the difficulties
Many virtues attributed to the study of the Tanya by bearded Lubavitch and other great men of Israel; Belief in God, preventing foreign thoughts and second thoughts, love and fear, all epidemics spiritual incense, abundant blessing and success, and rescue and salvation.

Even holding the book were made many virtues. Rabbi Meshulam Zusia Anipoli R. Levi Yitzchak of Berdichev, used to carry the book with them all the time. Bearded Lubavitch ordered to take it when traveling talisman for protection and rescue. Hasidic sages were learning their relatives on Memorial Day (yahrzeit) Tanya knuckles starting with the letters of the name of the deceased, as is customary in the verses of Psalms and secondary periods

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less