אורחות צדיקים
Jewish apps
1.0 Varies with device
אורחות צדיקים הוא אחד מספרי המוסר החשובים ביהדות, הגם כי זהות מחברו אינה ידועה. הספר מעמיד במרכזו את העבודה על תיקון המידות, דהיינו על תכונות האדם והנהגותיו, כבסיס לחיי תורה ומצוות. יש בספר פרקים עבור למעלה מ-20 מידות, וכן על הנהגות בסיסיות כגון לימוד תורה, יראת שמים ותשובה.

בהקדמתו מסביר המחבר במשל את נחיצותו של הספר גם לתלמידי חכמים: כמו שאם יהיה בחבית יין משובח חור קטן, כל היין יישפך דרך אותו חור, כך גם תלמיד חכם שאין בו מידות טובות, כל תורתו תאבד.
הספר, המבוסס במתכונתו על "תיקון מידות הנפש" של ר' שלמה אבן-גבירול, מחלק כמוהו את המידות בצורה של ניגודים, כשלכל מידה מוקדש פרק נפרד. הגאווה לעומת הענווה, הבושה לעומת העזות, הרחמים לעומת האכזריות. בכל פרק כזה המחבר מביא את המידה המדוברת באסוציאציות חיוביות ושליליות. אף במידת האכזריות יש צד טוב (כשאדם מסרב לתת לבנו דבר מה שיזיק לו, הרי זה סוג מסוים של אכזריות, אך חיובית) וגם באהבה יש צד רע (אוהב כסף יותר מדי, שהוא עלול לקום ולגזול). בכך, אחד המסרים הכוללניים הבולטים בספר הוא, שאין תכונה שהיא שלילית לגמרי, ועל האדם לאזן את חלקי האישיות שלו ולתת לכל חלק את מקומו הרצוי.

האפליקציה ניתנת להורדה חינם, שתפו את החברים וקחו חלק בזיכוי הרבים.

כל מצווה שיהודי עושה בזכות הפצת היהדות שתעשה מזכה אותך בחיי נצח, גם אם לא קיבלו את דבריך יש לך זכות כי התאמצת לזכות את הרבים, להשפיע על עוד יהודי לקיים מצוות ולהתחבר לבורא עולם.

Way of the righteous is one of the most important Jewish morality numbers, although the identity of the author is unknown. The book centers around the work on improving character, that is, the human attributes his conduct as a basis for a life of Torah and mitzvot. The book contains chapters for more than 20 dimensions, and the leadership of such basic Torah study, piety and repentance.

In his introduction the author explains the parable of the necessity of the book also scholars: as if there is a fine wine barrel small hole, all the wine is spilled through the hole, so the scholar without virtue, all teachings lose.
The book, based on the format of "The improvement of the moral qualities" of Solomon Ibn Gabirol, like some of the measurements in the form of contrasts, with each separate section is devoted to measure. Pride vs. Humility, compared to the intense shame, pity compared cruelty. Each chapter that the author brings the measure in question both positive and negative associations. Although the degree of cruelty has a good side (when a person refuses to give his son something that would hurt him, it is a certain kind of cruelty, but positive) and love has a bad side (like money too much, he might get up and steal). Thus, one of the most prominent inclusive messages in the book is, there is no quality entirely negative, and the person to balance his personal parts and give each part of the place you want.

The application can be downloaded free, share with your friends and take part in the many acquittal.

Every mitzvah Jew does by distributing Judaism do grant you eternal life, if not received your words that you have the right to favor popular, you attempted to influence another Jew to fulfill the mitzvot and connect to Hashem.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less