חובת הלבבות
Jewish apps
1.0 3.9mb
חובת הלבבות לרבנו בחייהינו ספר יסודי בעניני אמונה, בטחון ועבודת השם

זיכוי הרבים- דע לך, שכל מצווה שיהודי עושה בזכות הפצת היהדות שתעשה מזכה אותך בחיי נצח, גם אם לא קיבלו את דבריך יש לך זכות כי התאמצת לזכות את הרבים, להשפיע על עוד יהודי לקיים מצוות ולהתחבר לבורא עולם.
בהורדת אפליקציה זו והפצתה לאחרים הינך נוטל חלק נכבד במצוות זיכוי הרבים וקירוב לבבות לאבינו שבשמים.

Rabbenu Bhiihino hearts duty elementary school his faith, confidence and good work

Credit-Many You should know that all commands Jew does by distributing Judaism do grant you eternal life, even if you have not received your words you have the right that you attempted to favor popular, affect another Jew to fulfill the mitzvot and connect to Hashem.
Downloading this application and dissemination others are taking a significant part of many credit commandments and bringing together our Father in Heaven.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less