ואהבת - ממון כשר
Jewish apps
1.0 Varies with device
ואהבת - ממון כשר, ספר העוסק בהלכות ממונות מאת הרב הגאון הרב יעקב ישראל לוגסי.

ספר חשוב העוסק בעניינים שהם ברומו של עולם ושייכים לכל אחד כמו: משא ומתן, חובת המעסיק, הלוואה, איסור ריבית, צדקה ומעשר כספים, ענייני שידוכים ועוד נושאים חשובים.

ציטוט מהספר: אחת השאלות ששואלים את האדם ביום הדין היא, האם נשאת ונתת באמונה? כלומר, האם העסקים שעשית בממונך היו כהלכה ובאמונה? האם הרווחת את כספך ביושר או שמא רימית את הבריות עבור רווחי ממון?

והשאלות מיועדות לבעלי עסקים, מוכרים בחנויות וגם ללקוחות ולשאר אנשי העם. כל אחד מאיתנו קונה מדי יום וכן מוכר מדי פעם: רכוש, מכונית וכד'. ולכן השאלה של עיסוק באמונה נוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו.

דוגמא אקטואלית - בזמננו יש אימרה ש"הלקוח תמיד צודק", ולכן יש זכות מיוחדת ללקוח להתווכח, ולהוכיח שהמוכר הוא רמאי וזאת מבלי ראיות ברורות, אבל על פי ההלכה, אין הלקוח צודק כשנעשה נזק והפסד למוכר!! כגון: במקרה שעל גבי המוצר מודבקת תוית מחיר, שהיא נמוכה יותר מהמחיר הרגיל. הלקוח מרים את המוצר ושמח בטעות, וכשמגיעים לקופה, המוכר מסתכל על המוצר ואומר ללקוח שיש כאן טעות והמוצר בהרבה יותר יקר. על פי ההלכה אסור ללקוח להינות מהטעות, ולשלם את המחיר הזול. אע"פ שהחוק מאשר שהלקוח "צודק" וצריך לשלם את המחיר הזול.

Love - Kosher money, a book about the laws of civil Rabbi Rabbi Yaakov Israel Logsdon.

An important book that deals with matters that are top of the world and belong to anyone such as negotiation, the employer duty, loan, prohibition of interest, charitable and Tithe, matchmaking and other matters important issues.

Quote from the book: One of the questions asked by the person on the court is whether you have negotiated with faith? That is, whether you did Bmmonc business and faith were properly? Is your money honestly earned or whether you have been deceiving people for monetary gains?

The questions are designed for business owners, selling in stores and customers and the rest of the nation. Each of us buy and sell every day from time to time, property, car and so on. And so the question of dealing with faith touches each and every one of us.

A current example - The clients have a saying in our time is always right ", and therefore have the exclusive right to the customer to argue, and to prove that the seller is a cheater without clear evidence, but according to Jewish law, the customer has no right when done damage and loss seller !! Such as the case label affixed to the product price, which is lower than the normal price. The customer picks up the product and happy mistake, and when you go to checkout, the seller look at the product and the customer says that there is a mistake and a much more expensive product. One is forbidden to the customer to benefit from the error, and pay the cheapest price. Although the law than the client "just" and have to pay the cheapest price.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less