הלכות לנשים
Jewish apps
1.0 Varies with device
תפילה, כשרות מטבח, ברכות, שבתות וחגים נושאים אלה ועוד תוכלי למצוא באפליקציה של הלכות לנשים
מומלץ להוריד, לזכות עוד נשים אחרות ולהעשיר את הידע בכל מה שנוגע להלכות הקשורות לנו הנשים.

קטע מתוך הספר:

הבוקר בכוחו להשפיע על כל היום ובפרט כשמקפידה על נטילת ידים סמוך למיטתה ומתפללת שחרית ומסדרת את כל בקשותיה לפני ה' ובני ביתה ירויחו יום יום בזכות הנהגותיה ותפילותיה.

א) מודה אני - טוב ונכון להתרגל ולומר ''מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך'' מיד כשפוקחת עיניים ואפילו שעדיין לא עלה השחר.

ב) נטילה ליד המטה - נטילת ידיים שחרית מעבירה רוח רעה השורה על הידיים, ולכן תיטול ידיה מיד כשקמה מהמיטה. וראוי ליטול ידיים ליד המיטה כדי לא ללכת ללא נטילת ידיים ארבע אמות (כשני מטר).

ג) נטילת ידיים שחרית - לכתחילה יש ליטול מכלי נטילה ובשעת הדחק כשאין לידה כלי נטילה יכולה להקל ולרחוץ הידיים שלוש פעמים לסירוגין מתחת הברז.

Prayer, kosher kitchen, greetings, holiday these issues and more you can find the application of laws for women
Recommended download, win more other women and enrich knowledge when it comes to laws related to us women.

Excerpt from the book:

This morning the power to influence the day and especially when strict about washing hands near her bed and pray morning and a series of all requests before God and her household Ireuho every day thanks to the driver and prayers.

A) admit I - good and right to get used to and say, 'Here I am grateful to the king alive and returned my soul within me compassionately faith' 'As soon as he opens her eyes and even that has not yet dawn broke.

B) taking at headquarters - washing hands evil spirit passes morning line on their hands, and so will take her immediately as she got out of bed. And worthy to wash the bed to not go without washing hands four cubits (about six feet).

C) washing hands morning - it is best to take from the removal and emergency when there is no birth administration tools can facilitate and wash your hands three times and off under the tap.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less