שמירת נגיעה - מגע הקסם
Jewish apps
1.0 Varies with device
שמירת נגיעה - מגע הקסם חוברת מדהימה בענייני שמירת נגיעה
בצורה קלילה ונעימה ולשון שווה לכל נפש.

ציטוט מתוך הספר:
במגע יש עוצמה הגורמת לאנשים להרגיש קרובים זה לזה, וניתן להשתמש בו כדי לבנות וגם כדי להרוס. יש בו נחמה בצד יכולת מניפולציה, באמצעותו ניתן לטפח חברות או לגרום לתלות. המגע מגביר את האינטימיות בין שני אנשים שבאמת אוהבים זה את זה - אך יכול ליצור תחושת קירבה דמיונית כשאין למעשה קירבה כזו.
לכן - נהגו בחכמה ולפני שתרשו לעצמכם להתקשר לאדם אחר, וודאו שהקשר הזה ביניכם הוא אכן אמיתי ומשמעותי ואתם רוצים בו.
הדרך היחידה להיות בטוחים בכך היא להכיר היטב את האדם השני. לכך נדרשת אובייקטיביות. הבעיה היא (ואל תשלו את עצמכם שזה לא כך) שמהרגע שאת או אתה מתחילים לחוות את החום והקירבה שנולדו מהמגע הפיזי, הלכה לה האובייקטיביות...

להמשך... הורידו את האפליקציה...

Negiah - amazing booklet magic touch on matters Negiah
A light and pleasant and affordable language.

Quote from the book:
Contact has power that causes people to feel close to each other, and can be used to build and to destroy. There is comfort on the manipulation capability, which can be used to foster friendship or cause dependency. Contact increases the intimacy between two people really love each other - but can create a sense of closeness imagined when there is actually such proximity.
So - before used wisely and allow yourself to call someone else, make sure that this connection between you is indeed real and significant and you want it.
The only way to be sure that it is familiar with the other person. This objective is required. The problem is (and do not delude yourselves that it is not so) from you or you begin to experience the warmth and closeness born off physically, she went to her objectivity ...

Read more ... Download the app ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less