הצלחה בזוגיות לגברים
Jewish apps
1.0 Varies with device
זוגיות מוצלחת אינה דבר מובן מאליו צריך ללמוד כיצד להתנהג עם בן או בת הזוג, לשמוע שיעורים והרצאות ואף לקרוא ספרים בנושא החשוב הזה של הזוגיות והכי חשוב ליישם את הדברים.

ציטוט מתוך הספר:

ובדבר זה צריך לשמחה על ידי ששם לב למעשיה ומעריך אותה ומשבח אותה על כל פעלה ופעלה שהיא עושה. ויש בזה גם משום הכרת הטוב שהיא חובה כלפי כל אדם. ועוד שעל ידי שמשבח אותה נותן לה ספוק ורצון להמשיך ולעזר לו, אבל אם אינו משבח אותה על כך, היא מרגישה שהיא מנצלת ושהיא כשפחה בבית, שהרי לבעל מובן וברור שהיא צריכה לעשות זאת, שהרי אפלו אינו משבחה. ולכן לא מספיק שיכיר לה טובה בלבו, אלא צריך שיאמר לה זאת וישבח אותה בכל פעלה שעושה, אף בדברים קטנים שאינו מיחס להן חשיבות, כיון שלה הן חשובים שהיא עקר הבית.

A successful relationship is a matter of course need to learn how to deal with a spouse, hear lectures and lessons and read books on this important relationship and most importantly implement things.

Quote from the book:

And this needs to Joy by noticed her actions and admire her and praise her all worked and worked it does. And there's also because gratitude which is mandatory for every person. And others that by praising her and gives her satisfaction and will continue to help him, but if he does not commend her for it, she feels that she is using it as a slave and at home, since the owner is clearly understood that she had to do it, since darkened no praise. And therefore not good enough to recognize her heart, but she should say so and will praise it all worked doing, even in small things that does not consider them important, because they are important to her that she moved house.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less