הצלחה בזוגיות לנשים
Jewish apps
1.0 Varies with device
זוגיות מוצלחת אינה דבר מובן מאליו צריך ללמוד כיצד להתנהג עם בן או בת הזוג, לשמוע שיעורים והרצאות ואף לקרוא ספרים בנושא החשוב הזה של הזוגיות והכי חשוב ליישם את הדברים.

קטע מתוך הספר:

וכן כשחוזר הבעל מהכולל או מהעבודה או משעור... צריכה האשה לקבל אותו בסבר פנים יפות, וכמו שכתוב באבות פרק א' משנה ט''ו: ''הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות'', וכל שכן את בעלה. וכן היא צריכה לשבח אותו על שלמד ולחייך לפניו, וכן להתלבש ולהתקשט לפני כן, כדי שתהא נאה לפניו. ויש ליתן לו לישב, להכין לו שתיה ולשאול אותו אם הוא רעב, ולהגיש לו דבר מאכל, ובפרט לפני הילדים יש לייקר ולכבד את האבא ולשבח אותו. ולומר לילדים שצריכים כולם לעמוד לפני האבא כשנכנס. ובפרט כשחוזר מלימוד תורה, יש לשבחו ולכבדו, שעל ידי שהם שומעים את השבחים שלה על שלמד תורה ורואים את כבוד האבא שלמד תורה, נכנסת אהבת תורה בלבם, וזה המוסר הגדול שרואים בלי להוכיח ולדבר אליהם, חכמת נשים בנתה ביתה, לייקר את לימוד בעלה לפני הילדים. ורק אחר כך תוכל לספר לו את טרדותיה וקשייה עם הילדים, ולומר לו שצריך עזרה בהשכבת הילדים או ללמד אתם וכדומה, כיון שלבו כבר פתוח אליה מחמת שקבלה אותו בסבר פנים יפות, אבל אין לקבלו בטרוניא ובבקשות עבודה ועזרה אין זה כבוד הבעל, וכן הוא יכול לסרב ויכול להווצר ריב ווכוח על לא דבר.

A successful relationship is a matter of course need to learn how to deal with a spouse, hear lectures and lessons and read books on this important relationship and most importantly implement things.

Excerpt from the book:

And when the husband returns including or from work or from lesson ... women must receive it with open arms, and as it is written in Avot Chapter matter Tet Vav: '' Oh man gets all graciously '', not to mention her husband. And she should be praised for studying and smiling in front of him, and dress and preen before, so that will be nice to him. And give him settle, make him a drink and ask him if he's hungry, and to serve him something to eat, especially before the children have to raise and respect the father and praise Him. And tell the children that need them all stand before the Father as he entered. Especially when returning from studying the Torah, there is praise and honor him, that by they hear the praise of her on studying Torah and see the glory of the Father who studied Torah, comes the love of Torah in their hearts, and that morality largest seen without demonstrate and talk to them, the wisdom of women builds her house, increase the learning of her husband before children. Only then can you tell him the preoccupations and difficulties with the kids, and tell him you need help bedtime children or teach them and so on, because his heart is already open to it because it received him with open arms, but not obtainable Btronia and applications for work and help no honor husband, and he can Refuse and can be created strife and power for nothing.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less