חינוך ילדים
Jewish apps
1.0 Varies with device
כיצד לחנך את ילדינו היקרים לדרך ארץ ולמידות טובות?

כיצד לדבר עם הילד?

מתי שמאל דוחה וימין מקרבת?

כל זאת ועוד בספר חינוך הילדים

קטע מתוך הספר:

הרבה הורים שואלים את אותה השאלה והיא, איך להסביר לילדים שאסור דבר זה ואסור לעשות כך? הרי רוב העולם עושים כך ולמה אני לא? ויש גם בתוך החרדים שדברים מסוימים האחד מתיר לבנו והאחר אוסר לבנו והילד אומר: ''אבל החבר שלי מהתלמוד תורה עושה כך וכך ולמה אני לא''?

צריך להסביר לילד בפשטות ש'' ככל שדבר חשוב יותר כך שומרים עליו יותר, ואתה בני חשוב לי יותר מכל דבר אחר, כי ככול שדבר יקר יותר, כך שמירתו מרובה יותר, לא מוכרים אותו ברחובות ולא בשוק ולא במקום פרוץ אלא במקום מסודר, נקי, מקום שקונים שם אנשים חשובים ומכובדים. כך אתה בני, אינך יכול להסתובב בכל מקום, לאכול כל אוכל ולהתנהג ככל הילדים, כי צדיק אתה בני'

מומלץ להוריד את האפליקציה ולשתף עוד זוגות הורים ובכך להיות שותף בזיכוי הרבים ובחינוכם הטהור של ילדי ישראל.

How to educate our precious children Derech Eretz and virtue?

How to talk to the child?

When the left and right brings rejects?

All this and more children's educational book

Excerpt from the book:

Many parents ask the same question and she, how to explain this to children should not and must not do so? After all, most of the world are doing this and why am I not? And there are certain things in the ultra-Orthodox one allow his son and the other forbids his son and the boy said: '' But my friend Talmud Torah does so and so and why I do not ''?

Should explain to simply as '' as the most important thing to keep him more, and you people important to me than anything else, because everything in more expensive, so saving more successfully, do not sell it in the streets and the market and instead outbreak but instead neat, clean , a place where important people who buy and respected. So you people, you can not walk around anywhere, eat all the food and act as children, that you are righteous people '

It is recommended to download the app and share more couples and thus to share in the many crediting pure upbringing of the children of Israel.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less