Η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο Ν 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με πρόσβαση και στις έως σήμερα εκδοθείσες εγκυκλίους με κατηγοριοποίηση ανά Κεφάλαιο, Άρθρο, Παράρτημα, Επιμέρους υποπαράρτημα και Εγκύκλιο.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less