Намаз туралы
Абу Халид Дагестани
1.0 1.4mb
Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен!
ПАЙҒАМБАР, ОҒАН АЛЛАҺТЫҢ ИГІЛІГІ МЕН СӘЛЕМІ БОЛСЫН, НАМАЗЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ
тәкбірден сәлемге дейін, оны өзіңіз көргеніңіздей

Автор: Шейх Мухаммад Насыруддин әл-Әлбани

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

«Намазды мен сендердің көздеріңше қалай орындаған болсам, солай орындаңдар!»
(әл-Бухари жеткізген)

Араб тілінен орыс тіліне аударған: Дамир Хайруддин

Қазақ тіліне орыс тіліндегі бесінші түзетілген және толықтырылған

Москва/UMMAH, 2008 г, басылымынан аударған және қазақ тіліндегі аударма мәтінін араб тіліндегі түпнұсқамен салыстырып өңдеген: «Абу Ханифа мирасы» сайтының редакциясы.
(кітапты коммерциялық мақсатта басып шығару және тарату «Абу Ханифа мирасы» сайты редакциясының рұқсатымен ғана іске асуға тиіс)
Қазақ тіліне орыс тілінен аударған және қазақ тіліндегі аударма мәтінін араб тіліндегі түпнұсқамен салыстырып өңдеген: «Абу Ханифа мирасы» сайтының редакциясы.

Оқырманның назарына қазіргі заманның атақты ислам ғалымы шейх әл-Әлбанидің еңбегі ұсынылады. Автор хадистерді көп жылдар бойы зерттеудің негізінде Мухаммад пайғамбар, оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын, намазды қалай орындағанының үлгісін қайта қалпына келтіреді.
Кітап мүмін мұсылмандарға, сондай-ақ Исламды оқып үйренушілерге, оның тарихы мен намаз оқу тәжірибесіне қызығушылық танытатындарға арналған.
Бесінші басылым «Пайғамбар, оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын, намазы сипаттамасының қысқаша мазмұндамасы» атты еңбегімен толықтырылған, ол да қазіргі заманның атақты ғалымы Мухаммад Насыруддин әл-Әлбаниге тиісті.

Asa Meyіrіmdі, erekshe Rahymdy Allaһtyң Atymya!
PAYҒAMBAR, OҒAN ALLAҺTYҢ IGІLІGІ MEN SӘLEMІ bolsyn, NAMAZYNYҢ SIPATTAMASY
tәkbіrden sәlemge deyіn, ones өzіңіz kөrgenіңіzdey

Author: Shaykh Muhammad Nasyruddin әl-Әlbani

«صلوا كما رأيتموني أصلي»

"Namazdy changed senderdің kөzderіңshe қalay oryndaғan Bolsa Solana oryndaңdar!"
(Әl zhetkіzgen-Bukhari)

Arab tіlіnen Orys tіlіne audarғan Damir Hayruddin

Kazak tіlіne Orys tіlіndegі besіnshі tүzetіlgen zhane tolyқtyrylғan

Moscow / UMMAH, 2008, basylymynan audarғan zhane kazak tіlіndegі audarma mәtіnіn Arab tіlіndegі tүpnұsқamen salystyryp өңdegen: "Abu Hanifa Miras" saytynyң redaktsiyasy.
(Kіtapty kommertsiyalyқ maқsatta basyp shyғaru zhane taratu "Abu Hanifa Miras" Sites redaktsiyasynyң rұқsatymen ғana іske asuғa tiіs)
Kazak tіlіne Orys tіlіnen audarғan zhane kazak tіlіndegі audarma mәtіnіn Arab tіlіndegі tүpnұsқamen salystyryp өңdegen: "Abu Hanifa Miras" saytynyң redaktsiyasy.

Oқyrmannyң nazaryna қazіrgі zamannyң ataқty Islam Sheikh ғalymy әl-Әlbanidің enbegi ұsynylady. Copyright hadisterdі kөp zhyldar Boyi zertteudің negіzіnde Muhammad payғambar, oғan Allaһtyң igіlіgі changed sәlemі bolsyn, namazdy қalay oryndaғanynyң үlgіsіn қayta қalpyna keltіredі.
Kitap mүmіn mұsylmandarғa, Sogndal-ak Islamdy oқyp үyrenushіlerge, onyң tarikhy changed prayer oқu tәzhіribesіne қyzyғushylyқ tanytatyndarғa arnalғan.
Besіnshі basylym "Payғambar, oғan Allaһtyң igіlіgі changed sәlemі bolsyn, prayers sipattamasynyң қysқasha mazmұndamasy" atta eңbegіmen tolyқtyrylғan, ol yes қazіrgі zamannyң ataқty ғalymy Muhammad Nasyruddin әl-Әlbanige tiіstі.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less