Gundelik Dualar
islambook
1.0 Varies with device
Zikrin fəziləti

Uca Allah buyurur:

«Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şükür edin, Mənə küfr et¬məyin».

«Ey iman gətirənlər! Allahı çox-çox zikr edin».
«Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük mükafat ha-zırlamışdır».

Zikrin fəziləti

     Uca Allah buyurur:

   «Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şükür edin, Mənə küfr et ¬ məyin ».

   «Ey iman gətirənlər! Allahı çox-çox zikr edin ».
   «Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük mükafat ha-zırlamışdır».

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less