Seher Axsham zikrleri
islambook
1.0 Varies with device
Zikrin fəziləti

Uca Allah buyurur:

«Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şükür edin, Mənə küfr etməyin».

«Ey iman gətirənlər! Allahı çox-çox zikr edin».

«…Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və bö¬yük mükafat ha-zırlamışdır».

Zikrin fəziləti

  Uca Allah buyurur:

  «Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şükür edin, Mənə küfr etməyin ».

   «Ey iman gətirənlər! Allahı çox-çox zikr edin ».

   «... Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və bö ¬ yük mükafat ha-zırlamışdır».

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less