PEYGƏMBƏRLƏRIN DƏVƏTİNİN AÇARI
islambook
1.0 Varies with device
ÖN SÖZ
Həmd şəriki olmayan tək olan Allahadır. Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və bütün səhabələrinə salavat və salam olsun!
Nəfslərin tərbiyə edilməsi və təmizlənməsi insanların bir çoxunun əhəmiyyət vermədiyi vacib bir işdir. Yaxşılığın yayılıb, doğru yola yönələnlərin çox olmasına rəğmən bəziləri həqiqəti tapmaq istəyir, amma menbəni tapa bilmirlər. Şeytan onları ovcuna almış, bir minik vasitəsinə gətirmişdir. Onları riyanın və özünü bəyənmənin zülmətində sürükləyir. Mövzunun vacibliyinə və təhlükəli olmasına görə bildiklərimi loplamaq qərarına gəldim. Məsələni tam olaraq əhatə etdiyimi iddia etmirəm. Özüm və müsəlmanlar üçün xeyirli olan bir şeyi sevməyim və az da olsa əziyyətim mənim iiçün kifayətdir.
Əlinizdəki "Peyğəmborlərin Dəvətinin Açarı" adlı bu kitab, "Onlar Harda, Biz Harda?" silsiləsindən on yeddinci kitabdır.
Allah sözlərimizdə və davranışlarımızda ixlaslı hərəkət etməyi nəsib etsin! İbadətlərimizi, riyakarlıq olmayan, düzgün və Onun rizası üçün edilmiş ibadətlərdən etsin!
Allah Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və bütün sohabələrinə salavat və salam etsin!
Abdul-Məlik ibn Muhəmməd əl-Qasim

ÖN SÖZ
Həmd şəriki olmayan tək olan Allahadır. Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və bütün səhabələrinə salavat və salam olsun!
Nəfslərin tərbiyə edilməsi və təmizlənməsi insanların bir çoxunun əhəmiyyət vermədiyi vacib bir işdir. Yaxşılığın yayılıb, doğru yola yönələnlərin çox olmasına rəğmən bəziləri həqiqəti tapmaq istəyir, amma menbəni tapa bilmirlər. Şeytan onları ovcuna almış, bir minik vasitəsinə gətirmişdir. Onları riyanın və özünü bəyənmənin zülmətində sürükləyir. Mövzunun vacibliyinə və təhlükəli olmasına görə bildiklərimi loplamaq qərarına gəldim. Məsələni tam olaraq əhatə etdiyimi iddia etmirəm. Özüm və müsəlmanlar üçün xeyirli olan bir şeyi sevməyim və az da olsa əziyyətim mənim iiçün kifayətdir.
Əlinizdəki "Peyğəmborlərin Dəvətinin Açarı" adlı bu kitab, "Onlar Harda, Biz Harda?" silsiləsindən on yeddinci kitabdır.
Allah sözlərimizdə və davranışlarımızda ixlaslı hərəkət etməyi nəsib etsin! İbadətlərimizi, riyakarlıq olmayan, düzgün və Onun rizası üçün edilmiş ibadətlərdən etsin!
Allah Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və bütün sohabələrinə salavat və salam etsin!
Abdul-Məlik ibn Muhəmməd əl-Qasim

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less