10 Haqq
islambook
1.0 Varies with device
MÜQƏDDİMƏŞükr və tə‘rif Allaha məxsusdur. Biz ona şükr edir, Onu tə‘rif edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağış¬lanma diləyirik, nəfslərimizdəki şərdən, əməlləri¬mizdəki pis¬liklərdən qorunmaq üçün Allaha sığınırıq. Allahın haqq yoluna yönəltdiyi şəxsi azdıran, azdır¬dığı şəxsi isə yoluna yönəldən tapılmaz. Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan tanrı yoxdur, Onun şəriki yoxdur və şəhadət edirəm ki, Məhəmməd Onun qulu və elçisidir.

MÜQƏDDİMƏŞükr və tə'rif Allaha məxsusdur. Biz ona şükr edir, Onu tə'rif edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağış¬lanma diləyirik, nəfslərimizdəki şərdən, əməlləri¬mizdəki pis¬liklərdən qorunmaq üçün Allaha sığınırıq. Allahın haqq yoluna yönəltdiyi şəxsi azdıran, azdır¬dığı şəxsi isə yoluna yönəldən tapılmaz. Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan tanrı yoxdur, Onun şəriki yoxdur və şəhadət edirəm ki, Məhəmməd Onun qulu və elçisidir.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less