Мазхаб Маниси
Жайсан
2.0 Varies with device
Сенімде - имам Матуриди ақидасына, амалда - имам Ағзам мәзһабына, Әдеп-құлықта - Нақышбандия тариқатына негізделген!
Бісмілләһір Рахманир Рахим
Сұхбаттарда рухани мәселелер қозғалғандықтан, кітаптың алғы сөзінде күнделікті көріп жүрген, көпшілікке мәлім жайттарға тоқталуды жөн көрдік. Бірақ бұлардың барлығы да сұхбаттармен сабақтасып жатыр.
Әрине, сұхбаттарға комментарий жасауға, түсінік беруге талпыну біз тараптан әбестік болар еді. Тариқат Темірқазығы болған бұл сұхбаттарға ешқандай мағынауи түсінік берудің, талдаудың, саралаудың қажеті де жоқ. Оларды оқыған әр адам өзінше түсінеді, керегін қабылдайды.

Senіmde - Imam Maturidi aқidasyna, amalda - Imam Aғzam mәzһabyna, Әdep-құlyқta - Naқyshbandiya tariқatyna negіzdelgen!
Bіsmіllәһіr Rahmanir Rahim
Sұhbattarda ruhani mәseleler қozғalғandyқtan, kіtaptyң alғy sөzіnde kүndelіktі kөrіp zhүrgen, kөpshіlіkke mәlіm zhayttarғa toқtaludy zhөn kөrdіk. Bіraқ bұlardyң barlyғy yes sұhbattarmen sabaқtasyp zhatyr.
Әrine, sұhbattarғa comment zhasauғa, tүsіnіk beruge talpynu bіz taraptan әbestіk Bolar edі. Tariқat Temіrқazyғy bolғan bұl sұhbattarғa eshқanday maғynaui tүsіnіk berudің, taldaudyң, saralaudyң қazhetі de zhoқ. Olard oқyғan әr Adam өzіnshe tүsіnedі, keregіn қabyldaydy.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less