Рухнама
Жайсан
1.0 Varies with device
Теолог, хазіреті Құрбанәлі Ахмед ишанның “Рухнама” деген бұл кітабында адам болмысының философиялық мәні ашып көрсетілген. Пенде өзінің іс-әрекетін іске асыру үшін қүш-қуатты қайдан алады? Оны қалай пайдаланады? Осындай мәңгілік философиялық категориялар жан-жақты пайымдалған.
Бұл еңбектің басты ерекшелігі – автордың ерте замандардан келе жатқан сопылық ойлардың, тұжырымдардың, көзқарастардың дұрыстығын қазіргі квант механикасының соңғы жетістіктеріне арқа сүйей отырып дәлелдеуі, паш етуі болып табылады.
Кітап көпшілік оқырманға арналған. Шығарманың ойы – жатық, тілі – жеңіл, қызғылықты оқылады.

The theologian, hazіretі Құrbanәlі Ahmed ishannyң "Rukhnama" Degen bұl kіtabynda Adam bolmysynyң filosofiyalyқ mәnі ashyp kөrsetіlgen. Pende өzіnің іs-әreketіn іske Asir ushin қүsh-қuatty қaydan ALADI? Ona қalay paydalanady? Osynday Mangilik filosofiyalyқ kategoriyalar Jean-zhaқty payymdalғan.
Bұl eңbektің Busta erekshelіgі - avtordyң erte zamandardan Kehl zhatқan sopylyқ oylardyң, tұzhyrymdardyң, kөzқarastardyң dұrystyғyn қazіrgі quantum mehanikasynyң soңғy zhetіstіkterіne arқa sүyey otyryp dәleldeuі, ASPnet etuі bolyp tabylady.
Kitap kөpshіlіk oқyrmanғa arnalғan. Shyғarmanyң oyy - zhatyқ, tili - zheңіl, қyzғylyқty oқylady.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less