Калила ва Димна
AndroidTJ2
1.0 Varies with device
КАЛИЛА ВА ДИМНА

Муқаддама

Ҳар киро эзад-ш лахте ҳуш дод,
Рӯзгор ӯро басанда устод.
Ҳар ки н-омухт аз гузашти рузгор,
Низ н-омӯзад зи ҳеҷ омузгор.
То ҷаҳон буд аз сари Одам фароз,
Касс набуд аз рози дониш бениёз.
Мардумони бихрад андар ҳар замон,
Рози донишро бо ҳар гунна забон
Гирд карданду гиромӣ доштанд,
То ба санг андар ҳаме бингоштанд.
Дониш андар дил чароғи равшан аст,
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст…
Ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ,
То тавонӣ рав Туву ин ганҷ неҳ.

Kalila Dimna VA

Muқaddama

Ҳar Kiro ezad co-Lahti ҳush dod,
Rӯzgor ӯro basanda ustod.
Ҳar ki n ds omuht guzashti ruzgor,
The bottom of the n-omӯzad communication ҳeҷ Omuzgor.
That ҷaҳon Bud al sari Odam faroz,
Cass Naboodah al Rosie Donish beniёz.
Mardumoni bihrad Andar ҳar zamon,
Rosie donishro bo ҳar Hun zabon
Gird kardandu giromӣ doshtand,
That ba sang Andar ҳame bingoshtand.
Donish Andar dil charoғi Ravshan ast,
In al-Bar Tani ҳama Bad ҷavshan the ast ...
Ҳeҷ ganҷe Nest al farҳang beҳ,
That tavonӣ equal Tuva John ganҷ neҳ.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less