ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 3
islambook
1.0 Varies with device
ƏRƏB DİLİNİN
QRAMMATİKASI 3
Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və
məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən
Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə 1
yönəltmişsə, onu heç kəs
azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə
bilməz. Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa həqiqi ilah yoxdur,
O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhəmməd Onun
qulu və elçisidir

ƏRƏB DİLİNİN
QRAMMATİKASI 3
Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və
məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən
Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə 1
 yönəltmişsə, onu heç kəs
azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə
bilməz. Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa həqiqi ilah yoxdur,
O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhəmməd Onun
qulu və elçisidir

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less