Sehih Qudsi hedisler
islambook
1.0 Varies with device
Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə
Dövlət Komitəsinin № DK-168/B - 02.05.2013-cü il tarixli
icazəsi əsasında çap edilmişdir

İrad və təkliflərinizi bu elektron poçta göndərə bilərsiniz:
qudsihadisler@mail.ru
Hazırlayan: R. İsbarxanlı
Tərcümə edən: Rəşad Rəhimli

İxtisas redaktoru: Elşən Şəkərov

Korrektor: Vüqar Katibli

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə
Dövlət Komitəsinin № DK-168 / B - 02.05.2013-cü il tarixli
 icazəsi əsasında çap edilmişdir

İrad və təkliflərinizi bu elektron poçta göndərə bilərsiniz:
qudsihadisler@mail.ru
Hazırlayan: R. İsbarxanlı
Tərcümə edən: Rəşad Rəhimli

İxtisas redaktoru: Elşən Şəkərov

Korrektor: Vüqar Katibli

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less