Tecvid Ehkamlari Elifba 1
islambook
1.0 Varies with device
Əlif, Ləm, Ra! (Ya Rəsulum! Bu Quran) elə bir Kitabdır ki, onu sənə insanları öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura (küfrdən imana) – yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) tərifə (şükrə) layiq olan Allahın yoluna (islam dininə) çıxartmaq üçün nazil etmişik. (İbrahim, 1)
LAYİHƏDƏ ƏMƏYİ KEÇƏNLƏR: Layihə: Quranoxu.az Müəllif: Bəxtiyar Turabov Redaktor: Mahmud Cəfərov Seymur Mustafayev Səfərbəy Səfərbəyov Nadir Zamanov Video mühəndisi və dizayn: Nadir Zamanov Tural Əliyev Bu kitab və multimedia diski (DVD) müqəddəs kitabımız olan Qurani-Kərimin qısa müddət ərzində ərəb dilində düzgün şəkildə oxunmasını öyrənmək üçün təqdim olunur. Bu layihə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin icazəsi ilə təqdim olunur. “Kitab verdiyimiz kəslər onu layiqincə oxuyurlar. Onlar ona iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə ziyana uğrayanlardır.” (Bəqərə, 121) “Həqiqətən, Biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz.” (Yusuf, 2) “Sizin ən xeyirliniz Quranı öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir.”

Əlif, Ləm, Ra! (Ya Rəsulum! Bu Quran) elə bir Kitabdır ki, onu sənə insanları öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura (küfrdən imana) - yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) tərifə (şükrə) layiq olan Allahın yoluna (islam dininə) çıxartmaq üçün nazil etmişik . (İbrahim, 1)
LAYİHƏDƏ ƏMƏYİ KEÇƏNLƏR: Layihə: Quranoxu.az Müəllif: Bəxtiyar Turabov Redaktor: Mahmud Cəfərov Seymur Mustafayev Səfərbəy Səfərbəyov Nadir Zamanov Video mühəndisi və dizayn: Nadir Zamanov Tural Əliyev Bu kitab və multimedia diski (DVD) müqəddəs kitabımız olan Qurani-Kərimin qısa müddət ərzində ərəb dilində düzgün şəkildə oxunmasını öyrənmək üçün təqdim olunur. Bu layihə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin icazəsi ilə təqdim olunur. "Kitab verdiyimiz kəslər onu layiqincə oxuyurlar. Onlar ona iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə ziyana uğrayanlardır. "(Bəqərə, 121)" Həqiqətən, Biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz. "(Yusuf, 2)" Sizin ən xeyirliniz Quranı öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir. "

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less