Namaz Tesbihatı
Sessiz Gül Teknoloji Developer
2.2 Varies with device
Özellikler Neler?

Dergi APP yarattığı ile, okuyucular mümkün olacaktır:

Sonra install dergisi çevrimdışı okuyun.

Sen nadide özel kelimeleri arama yapabilirsiniz.

Yazarın bloguna buyurun.

Bu kitabın yayınlanması konusunda çok daha temel bilgi biliyorum.

Okuyucular kolayca kitap ve yazarı hakkında iletişim bilgilerini edinebilirsiniz.

Ya saygısız sesi kapatın.

Her sayfa düğmeleri "Önceki" ve "Next" veya sadece sola veya sağa okları yatay alt listelenen onun küçük üzerlerine vardır.

Eğer Sayfanın arka plan ses dosyası gömmek ise, dinlemek ve okumak hem.

Sayfa çevirmek için önceki ve sonraki düğmesine tıklayın.

Tam Ekran: Hafif tam ekranda görüntülemek için ekranın merkezini tıklatın.

Basın ve slayt köşe sayfa çevirmek için.

Bu Admob reklamları gömülü ise derginin üstüne bazı reklamlar okuyun.(gereksiz)

Flippng sayfada multimedya nesneleri oyna.
Not:Duvar kağıdı(gereksiz)

Not:İnternet çevrimdışı

Not: Gereken Android sürümü 2.2.....
Risale Nur vecizeler;

mutluka oku


1.Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kafi gelir.
2.ve "Lâ ilahe illallah" ve sair kelimat-ı mübareke, herbiri erkân-ı imaniyenin birer çekirdeği ve bu zamanda keşfedilen et hülâsası ve şeker hülâsası gibi, hem erkân-ı imaniyenin hem Kur'an hakikatlarının hülâsaları ve bu üçü namazın çekirdekleri oldukları gibi, Kur'anın dahi çekirdekleri ve parlak bir kısım surelerin başlarında pırlanta gibi görünmeleri ve çok sünuhatı tesbihatta başlayan Risale-i Nur'un dahi hakikî madenleri ve esasları ve hakikatlarının çekirdekleridirler. Ve velayet-i Ahmediye ve ubudiyet-i Muhammediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) cihetinde, öyle bir daire-i zikirde, namazdan sonraki tesbihatta bir tarîkat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) virdidirler ki, her namaz vaktinde yüz milyondan ziyade mü'minler beraber, o halka-i kübra-yı zikirde, ellerinde tesbihler, "Sübhanallah" otuzüç, "Elhamdülillah" otuzüç, "Allahü Ekber" otuzüç defa tekrar ederler.

~RNK-Şualar/236~


vesselam duayla ile....

What features?

APP created with the magazine, readers will be able to:

Then read the magazine offline install.

You can search the rarest special words.

Help yourself to the blog author.

I know a lot more basic information about the publication of this book.

Readers can easily obtain the book and contact details about the author.

Or close the irreverent tone.

Each page buttons "Previous" and "Next" or just left or right arrows are listed above took his small flat.

If the page to embed the background sound file, and read and listen to.

Click the previous and next buttons to turn pages.

Full Screen: Click the center of the screen to display full screen light.

Press and slide corner to flip page.

This Admob ads embedded read the magazine on top of some of the ads. (Unnecessary)

Flippng play multimedia objects on the page.
Note: Wallpaper (unnecessary)

Note: The Internet is offline

Note: Requires Android version 2.2 .....
Nur treatises sutra;

happy reading


1.This is one hour, five times the income sufficient to ablution.
2nd and "Lâ ilaha illa" and other kelimat-i Mubaraka, as each of the notables-i a core of faith when, and this time discovered meat extracts and sugar extracts, as notables-in faith when both the Koran truth of the extracts, and that these three prayers cores such as, the Qur'an are the core of the core, and even look like a brilliant diamond in the early part of the time and very sünuhat tasbihat starting Risale-i Nur's even true mines and principles and truth. And the velayat-e Ahmadiyya and ubudiyet-i-Muhammad (pbuh Vesselam) in the aspect, it is an apartment-i of glorifying a next tasbihat religious sects Muhammad's prayer (ASM) heave DUdUrlAr that, together rather than believers every prayer time than one hundred million, then ring -on-year in kübra of glorifying, rosary in hand, "Subhanallah" thirty-three, "Alhamdulillah" thirty-three, "Allahu Akbar" repeat thirty-three times.

~ RNK-Rays / 236 ~


With vesselam prayer ....

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less