พรบ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
Sassie
3.0 Varies with device
เนื้อหาในแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย

พรบ. ยา

พรบ. สถานพยาบาล

พรบ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

พรบ. คุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

พรบ. ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

จรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

รวมลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Content in the app includes applications.

Act. Drug

Act. Sanatorium

Act. Professions, medicine, Thailand.

Act. Protection of intellectual medicine Thailand.

Act. Promotion and protection of intellectual medicine Thailand.

Ethics medicine Thailand

Links Related Agencies

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less