Spurgeon IIT
Etricone
2.0 Varies with device
C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
– azaz a hit csekkfüzete naponkénti használatra rövid, gyakorlati magyarázatokkal.

Isten ígéretei – igen találóan – olyan csekkekhez hasonlíthatók, amelyeket bemutatás alapján bármikor be lehet váltani. A napi igék és Charles Spurgeon (1834-1892) gyakorlatias igemagyarázatai ma is erőt adhatnak azoknak, akik Isten segítségével szeretnék megélni életük minden örömét és kihívását.

„Tekintsék olvasóim ezen ígéretek gazdag kínálatát csak „előételnek”, amely nem arra való, hogy zavarja a „főétkezést”, a Biblia olvasását, sőt ellenkezőleg: azt remélem, hogy kis könyvem fel fogja ébreszteni a vágyat a komolyabb bibliatanulmányozás iránt. Charles H. Spurgeon”

Az Evangéliumi Kiadó engedélyével. ©

Funkciók:
"""""""
- éves naptár
- napi elmélkedések, napi áhítat
- gondolatok speciális alkalmakra
- kedvencek mentése

C. H. Spurgeon: God's promise of a storehouse
- That is, the belief checkbook daily for short, practical explanations.

God's promises - very rightly - to be compared to a check that can be redeemed at any time on the basis of the presentation. The Daily verbs and Charles Spurgeon (1834-1892) verb practical explanations may still force those who want to live their lives through all the joys and challenges of God.

"View my readers that promises rich offerings as" appetizer ", which is not intended to interfere with the" main meal ", reading the Bible, but on the contrary: I hope that little book will awaken a desire towards a more serious Bible study. Charles H. Spurgeon "

The Gospel Publisher's permission. ©

Features:
"" "" "" "
- Annual Calendar
- Daily meditations, daily devotions
- Thoughts special occasions
- Save favorites

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less