ห้องสมุดศาลปกครอง
MEB Corporation Ltd.
3.50 Varies with device
E-book จากสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ที่ค้นคว้าเอกสารสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง ตำรากฎหมายหรือความเพลิดเพลินจากหนังสือหลากหลายสาระ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านกฎหมาย การบริหาร การดูแลสุขภาพ เป็นต้น

E-book from the Bureau of Public Law. A self-learning research papers for publication of the Court. Legal texts or enjoy a book basis. The law covers all aspects of health care administration and so on.

Content rating: Everyone 10+

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less