Ferhenga Kurdî
AslanDroid
2.3 Varies with device
Ferhenga Kurdî uygulaması Kürtçe - Türkçe ve Türkçe - Kürtçe kelime çevirisi yapmayı sağlayan bir programdır. Ayrıca öğrenebilmeniz için size, günde bir kelime hatırlatır.

Sepan a Ferhenga Kurdî ji bo wergera peyvên Kurdî-Tirkî û Tirkî-Kurdî hatîye çêkirin. Û ji bona hînbûna we rojê carekî peyvek tîne bîranîn.

Ferhenga Kurdī application Kurdish - Turkish and Turkish - Kurdish word translation is a program that allows you to do. In addition, you can learn to remind a word a day.

Sep Kurdî ji bo while a Ferhenga werger to peyvên Tirkemiş-Kurdi Kurdi-Tirkemiş û hatîy to the core. Ji bona hînbûn wa Rojek carekî peyvek Tınar beer.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less