พุทธมนต์
Ini3 Digital PLC
1.3 Varies with device
แอปพลิเคชั่น "พุทธมนต์"

บทสวดมนต์พร้อมคำแปลในแอปนี้ประกอบไปด้วยส่วนหลักๆคือ คำทำวัตรเช้า คำทำวัตรเย็น พระปริต พระสูตร อนุโมทนาวิธี

ความสามารถของโปรแกรม
- ไม่ต้องต่อ 3G หรือ WIFI
- ปรับขนาดตัวอักษร
- เก็บบทสวดใว้ใน Favorite
- ปรับความเร็วการเคลื่อนที่
- ระบบเปิดปิด คำแปลของบทสวด
- ระบบค้นหา
- ระบบตั้งการแจ้งเตือนวันพระและวันสำคัญทางศาสนา

Application is the "Buddhist mantra".

Prayer with translation in this app include the main part is the spirit of the evening prayers puja the sutras say how.

The ability of the
- No 3G or WIFI.
- Adjust font size
- Keep them in prayer Favorite.
- Adjust the speed of motion
- The on off translation of the prayers.
- Search
- Setting the notification date and holy days.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less