Szlakiem Dobrego Smaku
AtomClick Sp. z o.o.
Varies with device Varies with device
Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce wyjątkową publikację: przewodnik kulinarny „Szlakiem dobrego smaku”. Prezentuje on 37 polskich produktów regionalnych i tradycyjnych z unijnymi oznaczeniami: Chroniona Nazwa Pochodzenia ChNP), Chronione Oznaczanie Geograficzne (ChOG) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).

W przewodniku znajdziecie Państwo dodatkowo opisy regionów, z których wywodzą się produkty regionalne i tradycyjne z oznaczeniami, oraz różnego rodzaju ciekawostki. Chętni spróbować swych sił w kuchni znajdą w nim przepisy kulinarne wraz ze zdjęciami potraw przygotowanych z wykorzystaniem wybranych produktów regionalnych i tradycyjnych. Warto wspomnieć, że wszystkie przepyszne dania przygotowali dla nas znakomici polscy szefowie kuchni.

Przewodnik zawiera też wyczerpujące informacje o wspólnotowym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz charakterystykę oznaczeń: ChNP, ChOG oraz GTS – stanowi więc kompendium wiedzy nie tylko dla zainteresowanych konsumentów, ale i producentów, pragnących dołączyć do grona certyfikowanych wytwórców.

Wyznajemy zasadę, że wiedzą trzeba się dzielić, dlatego udostępniliśmy Wam darmową cyfrową wersję przewodnika.
_________________________________________________________________________________________

Kampania finansowania przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej

Ladies and Gentlemen, we give in your hands a unique publication: culinary guide "Trail of good taste". It presents 37 Polish regional and traditional products to the EU indications: Protected Designation of Origin PDO), Protected Geographical Indication (PGI) and Traditional Speciality Guaranteed (TSG).

In this guide you will find further descriptions of the regions from which they originate regional products and traditional markings, and various curiosities. Eager to try their hand in the kitchen you will find in the recipes, along with photos of dishes prepared using selected regional and traditional products. It is worth mentioning that all the delicious dishes prepared for us eminent Polish chefs.

Guide also contains comprehensive information on the Community system of protection of regional and traditional products and the characteristics of the signs: PDO, PGI and TSG - is therefore a compendium of knowledge, not only for interested consumers, but producers who wish to join the ranks of certified manufacturers.

We believe that the knowledge to be shared, so we have provided you a free digital version of the guide.
_________________________________________________________________________________________

Campaign financed with support from the European Union and the Republic of Polish

Content rating: Everyone

Requires OS: Varies with device

...more ...less