Ανακρέων (Άπαντα)
Automon
13.1 Varies with device
Μια δωρεάν εφαρμογή με τα παρακάτω Αρχαία Ελληνικά έργα:

- Γουνουμαι σ' ελαφηβόλε (με μετάφραση)
- Επιγράμματα (χωρίς μετάφραση)
- ξανθήι δ' Ευρυπύληι μέλει (με μετάφραση)
- Πολιοί μεν ημιν ήδη κρόταφοι (με μετάφραση)
- Πώλε Θρηικίη (με μετάφραση)
- Σφαίρηι δηύτε με πορφυρήι (με μετάφραση)
- ώ παι παρθένιον βλέπων (με μετάφραση)
- ώναξ, ώι δαμάλης Έρως (με μετάφραση)

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Ο Ανακρέων ο Τήιος (περίπου 572 π.Χ. – περίπου 485 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής, θεωρούμενος ένας από τους εννέα λυρικούς ποιητές της αρχαιότητας. Ο Ανακρέων, αν και υπερασπιστής του μέτρου, θεω­ρήθηκε από τους μεταγενέστερούς του λανθασμένα γλεντζές και μέθυσος.

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Powered by Automon
Άδεια Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

A free application with the following Ancient Greek plays:
 
- Gounoumai in elafivole (with translation)
- Epigrams (without translation)
- Xanthii d Evrypylii studies (with translation)
- CITIZENS hand us our already temples (with translation)
- Sells Thriikii (with translation)
- Sfairii difte with porfyrii (with translation)
- Oh child Parthenios Gazer (with translation)
- Onax, DL heifers Cupid (with translation)
 
-------------------------------------------------
 
The Anacreon Triton (about 572 BC - about 485 BC) was an ancient Greek lyric poet, taken one of the nine lyric poets of antiquity. Anacreon, although proponent of the measure, was considered by the POST incorrectly reveler and a drunkard.
 
-------------------------------------------------
 
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading
 
-------------------------------------------------
 
Powered by Automon
Creative Commons License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less