Εμμανουήλ Ροΐδης, Έργα
Automon
1.4.0.3 Varies with device
Δωρεάν εφαρμογή / βιβλίο με έργα του Εμμανουήλ Ροΐδη:

http://www.automon.gr/2014/04/roi-emm-apanta.html

Μυθιστορήματα:
- Η Πάπισσα Ιωάννα (1886)

Διηγήματα:
- Κυνομυομαχία
- Το ξεστούπωμα
- Ιστορία ενός σκύλου (1893)
- Ιστορία μιας γάτας (1893)
- Ιστορία ενός τουφεκισμού
- Ο Αγιοπετρίτης
- Τα εφήμερα
- Μονόλογος ευαισθήτου ανδρός
- Το παράπονον του νεκροθάπτου (1895)
- Ψυχολογία Συριανού συζύγου (1894)
- Αι εξοχαί των Αθηνών
- Ασμοδαίος (τελευταίο άρθρο)
- Βίκτωρ Ουγκώ
- Η Μηλιά
- Οι Αθηναϊκοί δρόμοι
- Πάρεργα (πρόλογος)

Μελέτες και Δοκίμια:
- Οι βρυκόλακες του Μεσαιώνος(1868-1879
- Σκαλαθύρματα (1868-1879
- Πανδαμάτειρα και Πανδαμάτωρ (1891-1893)
- Η πρώτη του μονομαχία (1891-1893)
- Έλληνες και Ιταλοί (1894-1904)
- Η εορτή του πατρός μου (1894-1904)
- Τα υαλοπωλεία (1894-1904)

Αχρονολόγητα:
- Ο σύλλογος των κοντών φουστανιών
- Αποσπάσματα από ανέκδοτο έργο για τους Έλληνες της εποχής του Ροΐδη

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Ο Εμμανουήλ Ροΐδης (28 Ιουλίου 1836 – 7 Ιανουαρίου 1904) ήταν σημαντικός Έλληνας λογοτέχνης. Θεωρείται ένας από τους πιο πνευματώδεις συγγραφείς που παρουσιάστηκαν στα ελληνικά γράμματα, ενώ το έργο του συγκροτείται από πολλά διαφορετικά είδη, όπως μυθιστορήματα, διηγήματα, κριτικές μελέτες, κείμενα πολιτικού περιεχομένου, μεταφράσεις και χρονογραφήματα....

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Development of Android application by Automon (Antonis Panoris):
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr

Google Play Apps by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-apps

Google Play Books by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-books

Google Play Games by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-games

Google Play YouTubers by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-youtubers

Freeware / book projects Emmanuel Roidi:
 
http://www.automon.gr/2014/04/roi-emm-apanta.html
 
Novels:
- The Papissa Joanna (1886)
 
Stories:
- Kynomyomachia
- The xestoupoma
- Story of a Dog (1893)
- Story of a Cat (1893)
- Story of a shooting of
- The Agiopetritis
- The ephemeral
- Monologue sensitive man
- The complaint mortician (1895)
- Psychology Syrian wife (1894)
- The exochai Athens
- Asmodaios (last article)
- Victor Hugo
- Milia
- The streets of Athens
- Sideline (prologue)
 
Studies and Essays:
- The vampires of the Middle Ages (1868-1879
- Skalathyrmata (1868-1879
- Pandamateira and Pandamator (1891-1893)
- The first duel (1891-1893)
- Greeks and Italians (1894-1904)
- The celebration of my father (1894-1904)
- The yalopoleia (1894-1904)
 
Undated:
- The association of short dresses
- Excerpts from an unpublished work on the Greeks of his day Roidi
  
------- ------- ------- ------- -------
 
Emmanuel Roidis (July 28, 1836 - January 7, 1904) was an important Greek writer. Considered one of the most witty writers presented in Greek letters, while the work is composed of many different types, such as novels, short stories, critical studies, political content texts, translations and vignettes ....
 
------- ------- ------- ------- -------
 
Development of Android application by Automon (Antonis Panoris):
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr
 
Google Play Apps by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-apps
 
Google Play Books by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-books
 
Google Play Games by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-games
 
Google Play YouTubers by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-youtubers

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less